مجموعه معماری ساختمانی رومولو دیزاین افتخار دارد طی بیش از دو دهه فعالیت ارزنده و مستمر توانسته است به افقی از رضایتمندی و جلب نظر کارفرمایان محترم دست یابد؛ به نحوی که تمامی مشتریان پس از یک بار تجربه همکاری با این شرکت علاوه بر پروژه های متعدد دیگر، استفاده از خدمات این مجموعه را به اطرافیان خود نیز توصیه نموده اند و این افتخاری بس بزرگ برای رومولو دیزاین محسوب می شود.

در کنار این موارد رومولو دیزاین ضمن به خدمت گرفتن دانش فنی و بکارگیری علم روز دنیا همچنان به مسیر پیشرفت و تعالی خود ادامه خواهد داد و با سر لوحه قراردادن ارزش هایی که در مسیر ماموریت خود ترسیم نموده گام برمی دارد. مجموعه رومولو دیزاین جلب رضایت کارفرمایان خود را تنها گوشه ای از اهداف خویش قلمداد می کند و در مسیر رو به پیشرفت خویش در صدد اتخاذ تعابیری است که رضایتمندی هرچه بیشتر این گرامیان را متناسب با تغییرات روز دنیا و نیاز های این حوزه، به دنبال داشته باشد.

ضمن ابراز امیدواری برای موفقیت هرچه بیشتر در این مسیر، در ادامه گوشه ای از سابقه و خدمات رومولو ذکر می شود :