نحوه نصب پارکت لمینیت

نصب پارکت لمینیت یکی از مهمترین عوامل موثر در حفظ ونگهداری طولانی مدت پارکت ها می باشد که حتی الامکان باید توسط افراد ماهر وخبره انجام شود . در ادامه موارد مهمی که در نصب پارکت لمینیت باید رعایت شود آورده شده است: پارکت لمینیت را 24 ساعت قبل از نصب در محل نصب روی […]