[av_fullscreen size=’extra_large’ animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ control_layout=”]
[av_fullscreen_slide slide_type=’image’ id=’14072′ position=’center center’ video=’http://’ mobile_image=” video_cover=” title=’طراحی فضای سبز’ custom_title_size=” custom_content_size=” caption_pos=’caption_bottom’ link_apply=” link=’lightbox’ link_target=” button_label=’Click me’ button_color=’light’ link1=’manually,http://’ link_target1=” button_label2=’Click me’ button_color2=’light’ link2=’manually,http://’ link_target2=” font_color=” custom_title=” custom_content=” overlay_opacity=’0.5′ overlay_color=” overlay_pattern=” overlay_custom_pattern=”][/av_fullscreen_slide]
[/av_fullscreen]

[av_one_fifth first min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”][/av_one_fifth]

[av_two_third min_height=” vertical_alignment=” space=” custom_margin=” margin=’0px’ padding=’0px’ border=” border_color=” radius=’0px’ background_color=” src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ animation=” mobile_display=”]
[av_textblock size=” font_color=” color=”]
منظر:

۱) بخشی از محیط است که می توان در یک زمان خاص به آن توجه کرد و به بسترش در محیط ارتباط داد.

۲) آن قسمت ار محیط است که انسان در آن ساکن بوده و به واسطه ی ادارکاتش آن را درک می کند-نمی تواند ازآن بگریزد و یا به عنوان موضوع اختیاری،اضافی یا فقط نهایی برای گذراندن اوقات فراغت به آن نگاه کند.

۳) فضای بیرون هر مکانی است که قابل دیدن بوده و در چشم انداز واقع شود و شامل کلیه عناصر بصری(زمین،پوشش گیاهی،آب،آسمان،اشیا) و ساختارهای مستقل در آن بناها می شود.

۴)در چشم و ذهن انسان،انعکاس و سابقه ذهنی به جای می گذارد. این سابقه نشانه روح و ارزش فضایی ست که زیبایی آن را همه حواس تجربه می کننند،اگرچه بینایی دخالت بیشتری در این امر دارد.

حال به بیان تعریفی دقیق از معماری منظر می پردازیم.

هنر طراحی،برنامه ی مدیریت زمین، نظام دهی به طبیعت و عناصر دست ساز انسان با در نظر گرفتن مسائل علمی و فرهنگی بطوریکه در آن حفظ و نگه داری  منابع طبیعی و نظارت بر آن اهمیت دارد و نتیجه آن دست یابی به محیطی مناسب و مفید و لذت بخش خواهد بود را معماری منظر می نامیم.

از دیدگاه معماری منظر،انسان محاط در طبیعت و منظر فضای مسلط بر انسان بوده و بعضا انسان محیط بر ساختارهای جز و معماری می باشد. به طور کلی انسان در داخل ساختمان درون یک پوسته قرار گرفته و از خارج جدا شده است, از مکانی که پوسته بنا -با بیرون ارتباط بر قرار می کند, فضای بیرونی و محدوده معماری منظر پدید می آید, که فضایی با مقیاسی متفاوت و بسیار بزرگ است.از طرفی برما آشکار است که انسان از دیرباز تجربه کار با ” گیاه،زمین،آب،ساختمان”را دارد.

و اما محیط و منظر همواره تفاصیل گوناگونی داشته است که بر ایده طراحان معتقد به هرکدام از تفاصیل تاثیرات فراوانی گذاشته است،اکنون این تفاصیل و نوع تاثیر بر نگرش افراد را بیان می کنیم.

تفاصیل محیط و منظر

۱- محیط و منظر به عنوان طبیعت:
طبیعت نقش غالب را دارد و انسان نقش فرعی،این نگرش در جنبش رمانتیسم قرن هجدهم به اوج رسیده است.طبیعت چیزی بود که از دست رفته بود و حس دلتنگی مردم به آن باعث شد تا دوباره مطرح شود.طراحان و معماران که این نظر را دارند بیشتر نقش محافظت از طبیعت را بر عهده دارند.

۲-محیط منظر به عنوان زیستگاه:
این نگرش محیط و بستر را فضایی می داند که انسان در آن زندگی می کند. طراحان این نظر معتقدند که زمین بایستی اصلاح شود تا قابل زندگی برای بشر باشد.
۳٫ محیط و منظر به عنوان محصول طبیعی
در این دیدگاه طبیعت چیزی ست که توسط انسان خلق می شود. طراحان این دیدگاه عقیده دارند که طبیعت بکری وجود ندارد بلکه از نظر این افراد کل محیط را باید منظر در نظر گرفت.

۴-محیط و منظر به عنوان زیستگاه:
این دیدگاه تصوری سیستمی به منظر دارد،بدین معنی که عناصر طبیعی به تنهایی شناخته نمی شوند و بخش هایی از سیستم مرکب هستند.طراحی که با این نگرش کار می کنند ،ایده روش مدیریت سیستم در طراحی منظر را در نظر می گیرند. محیط و منظر را یک کل پیچیده می دانند و کلیت سیستم را می بینند و بعد طراحی می کنند.

۵-محیط و منظر به عنوان مساله:
در این دیدگاه محیط و منظر به عنوان وضیعیتی دیده می شود که نیاز به اصلاح دارند.در این دنیایی که ما در حال حاضر در آن هستیم تمامی مسائل موجود محیط می باشد و طراحان برای حل این مشکلات می کوشند.

۶-محیط و منظر به عنوان ثروت:
در این نگرش مساله مالکیت زمین مطرح می شود،بدین معنی که بیشتر به ارزش اقتصادی محیط دقت می شود.برای مثال تبدیل تپه های طبیعی به مجتمع های مسکونی و …

۷-محیط و منظر به عنوان ایدئولوژی:
در این دیدگاه محیط و منظر ” آرمان ها،امیدها،ارزش ها و آرزوهای” یک ملت هستند.یعنی اگر بر اساس این دیدگاه طراحی صورت گیرد باید لایه های گذشته و تاریخی و فرهنگی را مد نظر قرار داد.
۸-محیط و منظر به عنوان تاریخ:
در این دیدگاه محیط و منظر بیان کننده فعالیت های بیشتر در رابطه با ارتباطات بشر و طبیعت می باشد.الگوهای سکونت, فرم شهر, سبک معماری, جزییات سایت و ویژگی های دیگر که قدرت محیط را برای ما مشخص می کند.طراحان بر اساس آن ها در محیط و منظر تحقیق یا طراحی خواهیم کرد.

۹-محیط و منظر به عنوان مکان:
در این دیدگاه محیط و منظر به عنوان یک تجربه حسی شناخته می شود،این دیدگاه در درجه ی اول دیدگاهی بصری و فضایی است. اما در آن همه ی داده های حسی دیگر از جمله صدا, بو, و ویژگی های لامسه ای و توجه به حواس دیگر در نظر گرفته می شود.به احساس و سبک و فضای روانی مکان دقت می شود تا محیط بر اساس غنای معنایی تداعی کننده معنی در ذهن افراد شود و بهاین ترتیب به حس مکان دقت شود.کار کردن با ذهن و خاطرات جمعی حس تعلق مکان عمیق ترین کاری که معمار منظر انجام می دهد توجه به ابعاد ست که حس تعلق مکان (sence of place )را القا کند تا مردم خودشان نقش محافظ را داشته باشند. طراحان این دیدگاه فرد و محیط اطرافش را یک مجموعه کامل می دانند که یکی باید از دیگری محافظت کند.

۱۰-محیط و منظر به عنوان زیبایی شناسی:
در این دیدگاه بحث اصلی تاکید بر کیفیت های کالبدی و سیمای محیط و منظر است،به سایر مفاهیم و رابطه منظر با فرهنگ وکاربری, جنبه های اقتصادی و . . . توجهی ندارد.فقط زیبایی شناسی فرمال و یا شکلی محیط را مد نظر قرار می دهد، چون زیبایی امری ذهنی و فکری ست و برای هر فرد معنای خاصی دارد, پس تعریف شده نیست پس فقط به زیبایی دیدگاه بصری بسنده می کنند.
[/av_textblock]
[/av_two_third]

[av_codeblock wrapper_element=” wrapper_element_attributes=”]

ابزار وبمستر


[/av_codeblock]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.