دپارتمان معماری آبو با تکیه بر تحصیلات عالیه آکادمیک از برجسته ترین دانشگاه های کشور و به پشتوانه سال ها تجارب ارزنده در پروژه های داخلی و خارجی ضمن استفاده از متد های روز دنیا ، توانایی ارائه طرح های متناسب با رویکرد های مختلف و مبتنی بر مهندسی هزینه _ کیفیت را به مشتریان خود داراست.